Grono pedagogiczne

Grono nauczycielskie   

-   Agata Vlasáková - kierownik szkoły, edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

-         Maria Bornus – edukacja wczesnoszkolna

-         Beata Mocová – język polski

-         Urszula Drahna – język polski

-         Dorota Hejna Gierczyk – język polski

-         Anna Pokrupova – Lulla – wiedza o Polsce

-         Hieronim Kaczmarczyk - religia

-         Błażej Matusiak – religia.